Vergoedingen

04_logo-snti.jpgHet beroep tandprotheticus bestaat al enig decennia en is sinds 1989 een beschermde beroepstitel. Het beroep valt onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). De tandprotheticus werkt geprotocolleerd en deze protocollen zijn in een kwaliteitssysteem gewaarborgd. De stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector (HKZ) heeft dit kwaliteitssysteem geaccordeerd.

Vooral in het laatste decennium van de 20e eeuw heeft de tandprotheticus, mede door de veranderde zorgverzekeringwetgeving, een vaste plek verkregen binnen de mondzorg. Daar tandprothetici veel patiënten zien die niet (meer) bij een tandarts komen, spelen zij een belangrijke rol in het herkennen van problemen en het verwijzen naar een tandarts, kaakchirurg of huisarts.

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de zorgverzekeraar. Tandprothetici zijn goed op de hoogte van het vergoedingssysteem en kunnen zelfstandig hun declaraties afhandelen. De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten van een tandprotheticus. Door het lidmaatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) onderwerpen zij zich vrijwillig aan beroepscodex en klachtenreglement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.
Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt door uw zorgverzekering, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering. Deze kunnen aan de hand van uw pakket zien waar u voor verzekerd bent en hoeveel u terug krijgt.